Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viran vastaanottaminen, vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä

PRIDno-2021-1637

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 25.3.2021 vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän virkaan Annukka Palvalinin ja varalle Minna Kankaanpään. Annukka Palvalin on kirjallisesti ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan. Varalle valittu Minna Kankaanpää on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 10.5.2021 alkaen. Hän toimittaa hyväksytyn lääkärintodistuksen työnantajalle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Minna Kankaanpää on ilmoittanut ottavansa vastaan vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän viran 10.5.2021 alkaen. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.