Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Perusturva, muutos laskujen hyväksyjiin vuodelle 2021

PRIDno-2021-239

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021 § 5 laskujen hyväksyjät vuodelle 2021. Vastaavan ohjaajan virkavapauden ajaksi tulee laskujen hyväksyjiin tehdä muutos.

Ehdotus

Hyväksytään Tuula Kylävainio laskujen hyväksyjäksi seuraaville kustannuspaikoille ajalla 22.4. - 29.8.2021:

14129318 Asuntola Orvokki

14120319 Asuntola Angervo

14120321 Olga

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021 § 5 laskujen hyväksyjät vuodelle 2021. Perusturvan laskujen hyväksyjät -listaan lisätään uudet kustannuspaikat ja lisäksi näiden osalta lisätään hyväksyjä sekä varahyväksyjä nimikkeittäin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy uusien kustannuspaikkojen hyväksyjät ja varahyväksyjät:

  • 14120042 Ikäystävällinen Pori hanke: hyväksyjäksi merkitään perusturvajohtaja ja varahyväksyjäksi perusturvajohtajan sijainen
  • 14120043 Tuki oikeasta paikasta hanke: hyväksyjäksi merkitään johtava sosiaalityöntekijä ja varahyväksyjäksi sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
  • 14120044 Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen hanke: hyväksyjäksi merkitään perusturvajohtaja ja varahyväksyjäksi perusturvajohtajan sijainen
  • 14120961 Palvelukoti Poppana: hyväksyjäksi merkitään vanhuspalveluiden päällikkö ja varahyväksyjäksi vanhuspalveluiden päällikön sijainen

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

 

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021 § 5 laskujen hyväksyjät vuodelle 2021. 

Perusturvan laskujen hyväksyjät -listaan tehdään seuraava muutos:

  • Kustannuspaikan 14120217 Lastensuojelulaitos Karhunsyli hyväksyjäksi merkitään vastaava ohjaaja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy kustannuspaikan 14120217 Lastensuojelulaitos Karhunsylin laskujen hyväksyjäksi vastaava ohjaajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sarastia Oy, Tarkastustoimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.