Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Perusturvan lausunto, Ennakkokäsityspyyntö, Kiinteistö Kuntotie 2 Lavia myynnistä

PRIDno-2021-2735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Tähän asiaan liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 17- ja 20-kohdan nojalla, koska ne sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös. 

Porin YH-Asunnot Oy pyytää kaupunginhallitukselta ennakkokäsitystä kiinteistön myymisestä osoitteessa Kuntotie 2, Lavia.

Tontilla sijaitsee kaksi yksikerroksista puurakenteista asumisyksikköä. Kotiranta 1 on 6 paikkainen kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö ja Kotiranta 2 on ikäihmisille tarkoitettu vastavanlainen yksikkö. Kummassakin on 6 asuinhuonetta sekä yhteiset keittiö-, oleskelu- ja pesutilat yhteisellä sisäänkäynnillä.  

Porin perusturva on irtisanonut vuokrasopimuksen Kotiranta 2 päättymään 30.6.2021 ja Kotiranta 1 vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi olevalla sopimuksella 6 kk irtisanomisajalla. Myytäessä Kotiranta 1:n vuokrasopimus siirtyisi sellaisenaan ostajalle.

Kiinteistö on aikanaan siirtynyt Porin YH-Asunnot Oy:n omistukseen Lavian ja Porin kuntaliitoksen osana. Kaavamerkintänä on YS eli " sairaaloiden- ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue".

Porin YH-Asunnot Oy on teettänyt ulkopuolisen arvion ( OP-Koti Länsi-Suomi) kiinteistön arvosta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän tekemän muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päättää pyytää asiasta perusturvatoimen lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2021.

Esteellisyys

Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Wahlmanin sijaan asian käsittelyyn osallistui Jarno Joensuu. 

Kokouksen kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päättää pyytää asiasta perusturvatoimen lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2021.

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Osa tähän asiaan liittyvistä asiakirjoista ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 17- ja 20-kohdan nojalla, koska ne sisältävät tietoja  liikesalaisuudesta.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Porin YH-Asunnot Oy pyytää kaupunginhallitukselta ennakkokäsitystä kiinteistön myymisestä osoitteessa Kuntotie 2, Lavia.

Tontilla sijaitsee kaksi yksikerroksista puurakenteista asumisyksikköä. Kotiranta 1 on 6 paikkainen kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö ja Kotiranta 2 on ikäihmisille tarkoitettu vastavanlainen yksikkö. Kummassakin on 6 asuinhuonetta sekä yhteiset keittiö-, oleskelu- ja pesutilat yhteisellä sisäänkäynnillä.

Porin perusturva on irtisanonut vuokrasopimuksen Kotiranta 2:n osalta 30.6.2021 ja Kotiranta 1:n vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi olevalla sopimuksella 6 kk irtisanomisajalla. Myytäessä Kotiranta 1:n vuokrasopimus siirtyisi sellaisenaan ostajalle.

Kiinteistö on aikanaan siirtynyt Porin YH-Asunnot Oy:n omistukseen Lavian ja Porin kuntaliitoksen osana. Kaavamerkintänä on YS eli " sairaaloiden- ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue".

Porin YH-Asunnot Oy on teettänyt ulkopuolisen arvion (OP-Koti Länsi-Suomi) kiinteistön arvosta.

Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.6.2021 § 502 palauttaa asian ja pyytää asiasta perusturvatoimen lausunnon. Ohessa on lausunto, jonka mukaan Porin perusturva puoltaa Kuntotie 2:n myyntiä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun äänin 9 - 2. Kaupunginhallitus päätti pyytää lausuntoa perusturvalautakunnalta asiasta, ja kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys siitä, millaisia henkilöstöön ja kiinteistöön liittyviä ratkaisuja nykyisen toiminnan jatkaminen Kotiranta I:ssa edellyttäisi ja mitkä olisivat niiden kustannusvaikutukset vuodelle 2022.

Esteellisyys

Sinikka Alenius, Jyrki Levonen

Kokouskäsittely

Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Sinikka Aleniuksen sijaan kokoukseen saapui Johanna Rantanen. Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo17:39.

Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Keskustelun kuluessa Aila Haikkonen esitti, ettei kaupunginhallitus päättäisi antaa asiassa myönteistä ennakkokäsitystä. Tapio Furuholm ensin kannatti Haikkosen esitystä, mutta veti myöhemmin kannatuksensa pois. Tuomas Koivisto esitti asian palauttamista takaisin valmisteluun. Koiviston palautusehdotuksen mukaan perusturvalautakunta pyydetään lausunto asiasta, ja kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys siitä, millaisia henkilöstöön ja kiinteistöön liittyviä ratkaisuja nykyisen toiminnan jatkaminen Kotiranta I:ssa edellyttäisi ja mitkä olisivat niiden kustannusvaikutukset vuodelle 2022. Sampsa Kataja ensin kannatti Koiviston palautusehdotusta, mutta veti myöhemmin kannatuksensa pois. Bia Kaski vastusti ja Tapio Furuholm kannatti Koiviston palautusehdotusta. 

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 9 - 2 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon asian käsittelyn jälkeen klo 17.39 - 18.01, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsitteli § 563.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 18%

    Bia Kaski, Sampsa Kataja

  • Ei 9 kpl 82%

    Tuomas Koivisto, Johanna Rantanen, Tapio Furuholm, Laura Pullinen, Aila Haikkonen, Arto Nurmi, Ismo Läntinen, Arja Laulainen, Timo Aro

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 §502 käsitellyt Laviassa sijaitsevan Kiinteistö Kuntotie 2 myymistä Porin Yh-asuntojen toimesta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 §570 päätynyt pyytämään perusturvalautakunnan lausunnon asiaan liittyen. Lausunnossa tulisi tuoda esille sitä, millaisia henkilöstöön ja kiinteistöön liittyviä ratkaisuja nykyisen toiminnan jatkaminen Kotiranta 1:ssa edellyttäisi ja mitkä olisivat niiden kustannusvaikutukset vuodelle 2022. Perusturvan lausunto koskee vain tontilla sijaitsevaa Kotiranta 1:n toimintaa.

Asiakkaiden tilannetta on kartoitettu palvelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä, sekä vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. Kartoituksessa Lavian lisäksi mahdollinen asumispaikka olisi Kankaanpää, jossa suurin osa asukkaista käy työ-ja päivätoiminnassa. Kankaanpään vapaita asumisyksiköitä on kartoitettu ja asukkaille on mahdollista saada koti Kankaanpäästä. Suurimmalle osalle nykyisistä asukkaista jopa samasta yksiköstä. Tilanne vapaiden asuntojen suhteen kuitenkin elää ja etukäteisvarauksia ei ole voitu vammaispalveluista paikkoihin tehdä. Arvioimme, ettei kustannukset tule nousemaan, vaikka asukkaat siirtyvät ostopalveluyrityksiin asumaan, koska asukkaiden ikääntyessä Kotiranta1 on muutettava ympärivuorokautiseksi asumisyksiköksi ja se tulee vaatimaan henkilökunnan lisäystä usealla työntekijällä.

Jo tällä hetkellä Kotiranta 1:ssä on erittäin paljon haasteita saada sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia poissaoloihin ja on ollut tilanteita, että kahdesta yksiköstä vastaava esimies on tehnyt vuoroja joihin ei ole saatu työntekijää. Vakituisen henkilökunnan rekrytointi on ollut haasteellista vammaispalveluihin ja etenkin yhteistoiminta-alueen keskustan ulkopuolelle.

Sosiaali- ja perhepalvelut / vammaispalvelut uudistavat kantansa ja puollamme Kuntotie 2 myyntiä. Määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkuminen 6 kuukauden irtisanomisajalla mahdollistaa sen, että asukkaille löydetään uusi palveluasumispaikka. Lisäksi perusturva edellyttää, että voimassa olevaan vuokrasopimukseen ei tule muutoksia.

Kotiranta 1:n toiminnan tulevaisuutta on selvitetty jo useamman vuoden ajan perusturvan toimesta. Vuosittainen epävarmuus toiminnan jatkumisesta kuormittaa sekä asukkaita että henkilökuntaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin tehty muutosehdotus, jonka teki Mika Aho Jari Holmbergin kannattamana.  Esitetään lausuntona kaupunginhallitukselle, että Kotiranta I toiminta jatkuu hyvinvointialueen alkuun saakka 1.1.2023 nykyisellään ja kiinteistöä ei myydä ennen sitä.

Esittelijä jättää eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.