Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mirva Heino ja Markus Halminen (varalla Helena Heljakka ja Jari Holmberg).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 6.10.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.