Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Turvapuhelinpalveluiden kilpailutus

PRIDno-2021-4418

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva on ehdottanut Satakunnan muille kunnille yhteistoimintaa koskien turvapuhelinpalveluiden kilpailutusta. 

Yhteiskilpailutuksella saadaan todennäköisesti 65% tulevasta hyvinvointialueesta käyttämään samaa turvapuhelinpalvelua, hälytysten vastaanottoa ja hälytyskäyntejä.

Porin perusturvan turvapuhelinpalvelut on aiemmin kilpailutettu sopimuskaudelle, jonka optiovuosien sopimus päättyi 31.3.2021, jolloin on sovittu Vivago Oy:n kanssa että jatketaan turvapuhelinpalvelua entisin ehdoin kunnes uusi kilpailutuksen kautta saatu hankintapäätös on saatu lainvoimaiseksi. 
PoSan nykyisen kilpailutetun turvapuhelinhankintasopimuksen irtisanomisaika on 6kk, Euran 4kk ja Säkylän 90vrk.

Kilpailutuksen valmisteluprosessi aloitettiin loppu keväästä 2021 tiedustelemalla kuntien/kuntayhtymien halukkuutta yhteiskilpailutukseen. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä antoivat suostumuksensa. Kilpailutuksen valmistelu aloitettiin kesällä 2021.

Hankinta käsittää turvapuhelinjärjestelmän, kaikkine lisälaitteineen, sekä turvapuhelinohjelmistoa sopimuskaudella 1.2.2022-31.12.2023 liitteenä olevien tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteenä olevan vaatimuslomakkeen mukaisesti. Liitteenä on myös sopimusluonnos. Sopimuskauden jälkeen otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Hankinnassa ovat mukana Porin perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä. Hälytystenvastaanotto ja asiakaskäynnit tehdään hankintaan osallistuvien sote-organisaatioiden omana toimintana. Turvapuhelinasiakkaiden arvioitu yhteismäärä on vajaa 2000 (Porin perusturva noin 1300, PoSa noin 280, Eura noin 200 ja Säkylä noin 80). 

Yhteistyössä on sovittu että hälytyksiä vastaanottava organisaatio on Porin perusturva kaikkien osallistuvien sote-organisaatioiden osalta. Hälytysten vastaanotosta tehdään erilliset sopimukset Porin perusturvan ja kunkin sote-organisaation kesken.

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja. Vertailukriteereinä ovat hinta 80p ja toiminnalliset ominaisuudet 20p. 

Varsinaisen kilpailutuksen hoitaa Porin perusturva yhteisesti sovittujen edellytysten mukaan.

Kilpailutuksen valmistelua on tehty yhdessä kaikkien kuntien/kuntayhtymien sote-organisaatioiden kesken. Syyskuussa 2019 PoSa, Eura ja Säkylä ovat saaneet kilpailutusasiakirjat ja samalla pyydettiin sitovaa ilmoittautumista yhteiskilpailutukseen. Kaikki kolme ilmoittivat sitoutuvansa kilpailutukseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä turvapuhelinpalveluiden yhteiskilpailutuksen Satakunnan alueella tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteen esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa 1.2.2022-31.12.2023. Sopimuskauden jälkeen otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja terveys- ja sairaalapalveluiden johtajan tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankintatoimisto Lakimies Sari Isokorpi Anne Vanhatalo, PoSa Kirsi Nikula, Eura Niina Kuisma, Sälylä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.