Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksy 2020

PRIDno-2020-3669

Perustelut

Syksyn 2020 kokousten aikataulusta päättäminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää pitää syksyn 2020 kokoukset seuraavasti:

Tiistai 25.8.2020 klo 17.00

Tiistai 29.9.2020 klo 17.00 (Talousarvio)

Tiistai 27.10.2020 klo 17.00

Tiistai 24.11.2020 klo 17.00

Tiistai 15.12.2020 klo 17.00

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.