Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Porin Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti tammi-toukokuu 2020

PRIDno-2020-1505

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna helmikuun 2020 toimintatuotot ovat toteutuneet 1,9 % suurempana ja toimintakulut 2,3 % pienempänä. Henkilöstökulujen muutos on -0,6 %. Henkilöstön todellista työpanosta kuvaava HTV4 -luku on edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 % suurempi.  

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 t € pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 t € suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 t €. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Korona epidemian kestoa ei kyetä täysin ennustamaan, joten talouden toteumaa on tässä vaiheessa lähes mahdotonta ennustaa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -611 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Kolmen kuukauden toteuma kirjanpidossa on 29 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Palveluliikelaitoksen 1. neljänneksen vuositavoitteiden raportti on liitteenä. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden huhtikuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  604 t € (-5,7 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 637 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 85 t € suurempana. Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 497 t € (-5,2 %) pienemmät. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja on jäänyt saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankituista kertakäyttöastioista. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 1,62 % eli 108 t €. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Päätös koulujen avaamisesta 2 viikoksi on otettu huomioon talouden ennusteessa. Korona -epidemian kesto ja sen vaikutukset eivät ole täysin arvioitavissa. Talouden toteuman ennuste vuodelle 2020 on tämän hetken tiedoilla -617 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Huhtikuun toteuma kirjanpidossa on 34.750 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden toukokuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  871 t € (-6,5 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 917 t €. Vähennys johtuu suurelta osin sivistystoimessa koronan vuoksi tehdyistä toiminnan muutoksista. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 130 t € suurempana johtuen osittain koronan vuoksi tehdyistä lisäsiivouksista.

Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 722 t € (-6,0 %) pienemmät. Elintarvike –menot ovat koronasta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 382 t € (-18,4 %) pienemmät. Lisäkuluja on aiheutunut puhdistusaineiden ja kertakäyttöastioiden osalta yhteensä 66 t €.  

Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 278 t € (3,3 %). Kuukausiraportin mukaan terveysperusteinen poissaolo-% on laskusuunnassa. Toukokuussa se oli 7,4 %. Huhtikuussa luku oli 7,6 % ja maaliskuussa 7,7, %

Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on -213 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Toukokuun toteuma kirjanpidossa on 99 160 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.