Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sami Hietaharju ja Viliina Välimäki (varalla Heidi Sakari).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hietaharju ja Viliina Välimäki. Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.