Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Palveluliikelaitokselle on saapunut seuraavat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemät päätökset:

Kaupunginhallitus § 321_Kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi - huhtikuu 2020

Kaupunginhallitus § 327_Kaupungin valtuuston ja hallituksen syksyn 2020 kokousajat

Kaupunginvaltuusto § 70_Eroanomus luottamustehtävästä

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.