Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan lisäksi, että toimistosihteeri Niina Heinolla, palvelupäällikkö Outi Halmella ja kiinteistönhoitopäällikkö Jani Sundellilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi päätettiin, että Niina Heinolla, Outi Halmelalla ja Jani Sundellilla on kokouksessa läsäolo-oikeus.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.