Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksy 2019

PRIDno-2019-3026

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen toukokuun kokouksen yhteydessä selvitettiin puheenjohtajan kanssa syksyn kokousten aikataulua. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kokouksensa syksyllä 2019 seuraavasti:

tiistai 27.8.2019 klo 17.00   (talousarvio)

tiistai 24.9.2019 klo 17.00

tiistai 29.10.2019 klo 17.00

tiistai 26.11.2019 klo 17.00

tiistai 17.12.2019 klo 17.00

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.