Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sami Hietaharju ja Henna Tuomikoski (varalla Mikko Pakkasela).

Pöytäkirja tarkastetaan 20.6.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hietaharju ja Mikko Pakkasela. Pöytäkirja tarkastetaan 20.6.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.