Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2019
  • Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet
  • Vuoden 2020 talousarvio sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys
  • Vuosien 2020-2022 investointikehys
  • ICT-yksikön päällikön Aromi12 järjestelmän lisenssilaajennuksen hankintapäätös
  • Kaupunginhallituksen syyskauden kokousaikataulu
  • Kaupunginvaltuuston syyskauden kokousaikataulu

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.