Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevät 2022

PRIDno-2021-5936

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokoontunut kuukausittain lukuunottamatta heinäkuuta. Kokouspäivä on ollut tiistai ja kokoukset ovat alkaneet klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kevään 2022 kokoukset seuraavasti:

Tiistai     25.1.2022 klo 17.00

Tiistai     15.2.2022 klo 17.00

Tiistai     29.3.2022 klo 17.00

Tiistai     26.4.2022 klo 17.00

Tiistai     24.5.2022 klo 17.00

Tiistai     21.6.2022 klo 17.00

Kokouspaikkana Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.