Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät vuodelle 2022

PRIDno-2021-5948

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Lista laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa Sarastia Oy:lle ja kaupungin tarkastustoimelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.