Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sami Hietaharju ja Teija Österlund (varalla Pirjo Mäki).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 23.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hietaharju ja Teija Österlund. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 23.12.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.