Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2021-5409

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Johtokunta käsitteli vuoden 2022 talousarvion 14.9.2021 kokouksessa. Syksyn aikana talousarviota on tarkasteltu tileittäin tämän vuoden toteutuneiden tulojen ja kulujen osalta ja tehty sen perusteella muutoksia käyttösuunnitelmaan. Kokonaisuudessaan muutos oli vain 2.490 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaan tehtyjen muutosten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.