Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Porin Palveluliikelaitoksen talouden kuukausiraportointi toukokuu 2021

PRIDno-2021-1154

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 helmikuun lukuja verrattaessa edelliseen vuoteen ovat tuotot -607 t€, kulut -600 t€. Kahden kuukauden tulos on kuitenkin 53 t€ parempi verrattuna edelliseen vuoteen johtuen poistojen muutoksesta. Henkilötyövuodet HTV2 -luku on edelliseen vuoteen verrattuna -12. Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet 16,8 % edelliseen vuoteen eli 436 päivää. 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee tammi - helmikuun 2021 raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat 676 t€ pienemmät. Kiinteistönhoidon tulot vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 812 t€ johtuen toiminnan siirtymisestä tekniselle toimialalle. Edelliseen vuoteen verrattuna ateriatuloja on kertynyt 77 t € enemmän ja puhtaustuloja 57 t€ enemmän. Toimintakulut edelliseen vuoteen verrattuna ovat 746 t€ pienemmät. Henkilöstökulujen osuus on 510 t€. Aineiden ja tarvikkeiden osuus on 159 t€, palveluiden osuus 22 t€ ja muut kulut 54 t€. Viime kevään korona ei vaikuttanut merkittävästi vielä maaliskuun lukuihin. Maaliskuun 2021 tulos on 85 t€ parempi edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluliikelaitoksen henkilötyövuosien htv2 -luku on vähentynyt 17 edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmen kuukauden sairauslomien määrä on 1 020 päivää vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen eli - 23,5 %.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee tammi - maaliskuun 2021 raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmaan nähden toteutuneet suunnitellusti. Edelliseen vuoteen verrattuna ne ovat 3 % pienemmät, johtuen kiinteistönhoidon siirtymisestä tekniselle toimialalle syksyllä 2020. Ateriatulot on toteutuneet 37 % käyttösuunnitelmasta, mikä on aikaisempienkin vuosien keskiarvo. Koronasta johtuen ateriatulot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 16 % suuremmat n. 690 t€. Puhtaustulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen neljän kuukauden toteuma käyttösuunnitelmasta on 32 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 31 % käyttösuunnitelmasta. Edellisenä vuonna luku oli 32 % tilinpäätöksestä. Palveluiden ostot on toteutuneet 37 % käyttösuunnitelmasta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 31 %. Osittain ero johtuu siitä, että Sarastian kustannukset kirjataan nyt palvelujen ostoihin. Viime vuonna menotili oli aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alla. Muut toimintakulut ovat 62 t € pienemmät johtuen kiinteistönhoidon käytössä olleiden autojen vuokrien poistumisesta.

Palveluliikelaitoksen toiminnan sopeutukset ovat onnistuneet hyvin. Huhtikuun tulos on edelliseen vuoteen verrattuna 380 t € parempi.

Porin kaupungilla ei tällä hetkellä ole toimivaa ohjelmaa, josta henkilöstöraportin saisi luotettavasti otettua. Kuntarin maaliskuun raportti jäi viimeiseksi kuukaudeksi HR-lukujen osalta. Kun uusi SarastiaBI -järjestelmä saadaan otettua käyttöön, on mahdollista ottaa raportteihin mukaan myös huhtikuu.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee huhtikuun talousraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat 6 % pienemmät verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan, johtuen sekä kiinteistönhoidon siirtymisestä tekniselle toimialalle syksyllä 2020 että koulujen toukokuun ateriatuottojen kirjautumisesta kesäkuulle. Ateriatuloja kirjautui toukokuussa 724 527 €, kun viime vuonna niitä kirjautui 1.038.830 €. Ateriatuotot ovat kuitenkin toteutuneet 43 % käyttösuunnitelmasta, sillä koronapandemiasta johtuen ateriatulot ovat edelliseen vuoteen verrattuna suuremmat. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulujen viiden kuukauden toteuma käyttösuunnitelmasta on 40 %, joista henkilöstökulut ovat niinikään toteutuneet 40 % käyttösuunnitelmasta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 50 %  ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 % käyttösuunnitelmasta. Palvelujen ostojen kasvu johtuu osittain siitä, että Sarastian kustannukset kirjataan nykyään palvelujen ostoihin, kun vuonna 2020 menotili oli aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alla. Muiden toimintakulujen toteutuminen 83 t € pienempinä, johtuu kiinteistönhoidon käytössä olleiden autojen vuokrakustannusten poistumisesta.

Toukokuun tulos on edelliseen vuoteen verrattuna 213 t € pienempi.

Porin kaupungilla ei tällä hetkellä ole toimivaa henkilöstöraportointiohjelmaa. HR-lukuja on raportoitu viimeksi maaliskuussa 2021. Raportointia jatketaan, kun uusi SarastiaBI -järjestelmä saadaan otettua käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee toukokuun talousraportin tiedoksi.

Päätös

Toukokuun talousraportti merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.