Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Grönmark ja Heidi Sakari (varalla Viliina Välimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.6.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Grönmark ja Heidi Sakari. Pöytäkirja tarkistetaan 24.6.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.