Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marju Sjösten ja Niko Viinamäki.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 25.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marju Sjösten ja Niko Viinamäki. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 25.11.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.