Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen toiminta jakaantuu vuonna 2023 kaupungille jäävään toimintaan ja hyvinvointi -alueelle siirtyvään. Jotta toiminnan eriyttäminen saadaan toteutettua helpommin, se edellyttää kirjanpidon ja henkilöstön perusyksiköiden yhtenäistämistä. Palveluliikelaitos on tehnyt mittavan muutoksen. Tähän asti perusyksiköitä on ollut 14. Uudessa mallissa jokaista 174 kustannuspaikkaa vastaa 174 perusyksikköä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.