Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Toiminnan kehittäminen / kannustuspalkinto

PRIDno-2021-5382

Perustelut

Palveluliikelaitos on vuonna 2017 käynnistänyt menettelyn, jossa vuosittain palkitaan yksi liikelaitoksen toimintayksikkö, joka on omalla toiminnallaan ja asenteellaan osoittanut esimerkillistä osallistumista ja sitoutumista työhönsä liikelaitoksen toiminnan kehittämiseksi. Kannustuspalkinnon kriteerinä on erityisesti kehittämistyön vaikuttavuus ja siirrettävyys joko muihin toimintayksiköihin tai organisaatioihin.

Johtokunnan myöntämät kannustuspalkinnot:

Vuosi 2017 – Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen sydänmerkki- aterioiden kehittämistyö

Vuosi 2018 – Länsi-Porin koulun keittiön sitoutuminen ja vastuun ottaminen hävikkiruoan punnituskokeilussa

Vuosi 2019 – Porin uimahallien hygienia –osaamisen lisääminen

Vuosi 2020 – Ravintokeskuksen keittiön omavalvonnan siirtyminen sähköiseen järjestelmään

 

Vuosi 2021    Aromi 14 käyttöönoton pilotointi Noormarkun palvelualueen keittiöissä

Porin Palveluliikelaitoksen keittiöissä yli 10 vuoden ajan käytössä olleen Aromi 12 ateriatuotannon toiminnanohjausjärjestelmän käyttötuki on päättymässä. Palveluliikelaitos päätti syksyllä 2021 aloittaa uuden Aromi 14 käyttöönottoprojektin. Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa ateriatuotannon tuotantoprosesseja ja mahdollistaa tätä kautta myös ruokahävikin pienentämisen. Järjestelmän versiovaihtoprojekti on vaativa ja projektin kokonaiskesto on noin kaksi vuotta.

Aromi 14 toiminnanohjausjärjestelmän pilottikohteiksi valikoituivat kokonsa sekä toimintansa perusteella Noormarkun ja Ahlaisten päiväkodit ja koulut sekä Noormarkun lähipalvelukeskuksen keittiö. Kohteiden henkilöstö on projektin alusta alkaen ollut vahvasti mukana pilotoinnissa sekä myös edistänyt ohjelman käyttöönottoa positiivisella asenteellaan. Aromi 14 järjestelmän käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä paljon uuden tiedon omaksumista ja pilotoinnin aikana on myös noussut esille ongelmakohtia, joita on kyetty ratkaisemaan yhdessä henkilöstön kanssa. Pilotointi on edellyttänyt työntekijöiltä mitoitettua enemmän työaikaa.

Noormarkun ja Ahlaisten keittiöiden henkilökunta on esimerkillisesti osallistunut haastavaan pilotointiin ja Noormarkun kohteissa pilotoinnit on saatu käytäntöön suunnitellun aikataulun mukaisesti. Pilotoinnin aikana eteen tulleet haasteet ja niiden ratkaisut sujuvoittavat järjestelmän laajempaa käyttöönottoa myös jatkossa. Henkilöstö on myös antanut pilotoinnille merkittävän työpanoksen sekä tuonut osaamistaan ohjelman kehittämiseen ja näin mahdollistaneet pilotoinnin onnistumisen.

Kehittämistyöhön osallistui yhteensä 22 henkilöä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää myöntää Noormarkun ja Ahlaisten keittiöiden kehittämistyöhön osallistuneille henkilöille kannustuspalkinnon, jonka suuruus on yhteensä 1.100 €. Kannustuspalkinto käytetään työyhteisön hyväksi heidän yhteisesti päättämällään tavalla tyky-toimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.