Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Johtokunnan talousseminaari ja kokous Vähäkatavassa

PRIDno-2019-2076

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunnan kesäkuun kokous pidetään 18.6.2019 Vähäkatavassa. Kokouksen yhteydessä pidetään vuoden 2020 talousarvioseminaari sekä käydään läpi työhyvinvointiohjelmaa. Lopullinen suunnitelma aikatauluineen toimitetaan johtokunnalle toukokuun kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä seminaari- ja kokouspaikaksi Vähäkatavan ja päättää tilaisuuden ja kokouksen aikataulusta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.