Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

  • Kunniamerkki -esitykset
  • Vt. johtaja esittelee Satasairaalan kanssa aloitettujen yhteistyöneuvottelujen tilanteen ja muita ajankohtaisia asioita

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.