Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Palveluliikelaitoksen henkilöstökertomus 2019

PRIDno-2020-1515

Perustelut

Kaupungin käyttämän Kuntari -raportointiohjelman henkilöstökertomukset on laadittu KT Kuntatyönantajien 2013 raportointisuosituksen mukaisesti.

Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstömääristä, työajan käytöstä, ikärakenteesta, osaamisen kehittämisestä, terveysperusteisista poissaoloista, henkilöstön vaihtuvuudesta ja eläköitymisestä sekä maksetuista palkoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen henkilöstökertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.