Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Porin Palveluliikelaitos, vuoden 2019 tilinpäätös

PRIDno-2020-30

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Kaupungin tilinpäätösohjeen mukaan Palveluliikelaitos laatii oman erillistilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Toimintakertomuksessa esitetään johtokunnan ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä. Erillistilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet sekä liikelaitoksen johtaja. Lisäksi tilinpäätökseen tulee tilintarkastajan tarkastusmerkintä. Palveluliikelaitoksen erillistilinpäätös liitetään osaksi Porin kaupungin tilinpäätöstä sellaisenaan.

Toimintatulot olivat 30,92 M€, toimintamenot 29,84 M€, rahoituskulut 325 t€ ja poistot 636 t€. Vuoden 2019 ylijäämä oli 119 494 €. Tilinpäätös toteutui käyttösuunnitelmaan nähden hyvin, toimintatulot 2,09 % suurempana ja toimintamenot 1,75 % suurempana. Investointien määräraha oli 300 000 € ja toteutuneet 295 716 €. Henkilöstömenot toteutuivat lähes suunnitellusti ollen vain 0,43 % käyttösuunnitelmaa suuremmat. Niiden osuus toimintamenoista oli 70,3 %.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 119 493,63 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tilinpäätöskertomuksen allekirjoitus -sivuun vaihdettiin poissaolevan varsinaisen jäsenen tilalle kokuksessa läsnä ollut varajäsen Raili Arola.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.