Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Sakari ja Mikko Pakkasela (varalla Sami Hietaharju).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 26.3.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Pakkasela ja Sami Hietaharju.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.3.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.