Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Grönmark ja Teija Österlund (varalla Heidi Sakari).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2019

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Grönmark ja Teija Östelund.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.