Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ruokahävikin vähentäminen Perusturvan yksiköissä

PRIDno-2019-4528

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Ruokahävikin aiheuttama ympäristökuormitus ja hävikin taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Porin Palveluliikelaitos on vuonna 2016 aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen avulla sivistyksen toimialalla ylijäämäruoka on vähentynyt ja sitä on hyödynnetty tehokkaasti ruoka-apujakelun avulla. Hanke on laajentunut tämän vuoden aikana Perusturvan kohteisiin. Perusturvan osalta tilanne on erilainen; suurin osa hävikistä syntyy tarjoilutähteistä ja ylivalmistetusta ruoasta, joita ei voida hyödyntää edelleen.

Palveluliikelaitos on tehnyt keväällä lounaiden ja päivällisten ruokahävikkiseurannan Perusturvan 47 kohteeseen. Ruokahävikkiä seurattiin kahdessa eri ryhmässä eri ajankohtina. Molemmilla jaksoilla oli sama ruokalista. Seurannan tulokset on raportoitu Perusturvan esimiehille ja samalla on pohdittu yhdessä keinoja ruokahävikin vähentämiseksi. Palveluliikelaitoksen tavoitteena on perehdyttää ja motivoida henkilökuntaa ruokahävikin pienentämiseen. 

Seurantajakson aikana lounasta ja päivällistä lähetettiin kohteisiin yhteensä 5376 kg, josta ruokahävikkiä tuli 1417 kg. Kokonaishävikki oli 26 %, mikä on merkittävä osuus kokonaistuotannosta.  Ruokaa kohteisiin jaetaan kahdella eri tavalla: hajautetulla ruoanjaolla ja keskitetyllä ruoanjaolla. Hajautettu tarkoittaa, että ruoka lähetetään kohteisiin vuoissa ja annostelu tapahtuu kohteissa. Keskitetty taas jaetaan keittiöllä valmiiksi annoksiksi. Keskitetty ruoanjako on käytössä sairaalan osastoilla sekä Jokihelmen osastoilla.

Hajautetun ruoanjaon kohteissa jäi erityisesti jakamatta perunaa, kasviksia ja salaattia. Kuitenkin kaikki lautaselle päätynyt ruoka syötiin hyvin. Hajautetuissa kohteissa koko viikon lounaiden hävikin keskiarvo vaihteli 4 – 55 %:n välillä. Hajautetun jaon kohteita seurannassa oli 31 ja 20 kohteen hävikkikeskiarvo oli yli 30%.

Keskitetyn ruoanjaon kohteissa ruokaa jäi lautasille syömättä. Poikkeuksena Jokihelmen kohteet, joissa hävikit olivat sairaalaa huomattavasti pienempiä. Keskitetyn jaon kohteita seurannassa oli 16 ja kahden kohteen hävikkikeskiarvo oli yli 30%.

Perusturvaa on ohjeistettu ruokahävikin vähentämiseksi. Henkilökunnan tulee tarkistaa annoskoot ja tilata ruokaa oikealla annoskoolla. Mikäli ruokaa jää syömättä tai jakamatta, annoskoko on todennäköisesti väärä ja se tulee muuttaa. Hajautetun ruoanjaon kohteiden osalta suositeltiin, että kohteiden tulisi hankkia vaaka ja punnita malliannos kokotaulukon mukaisesti, minkä pohjalta ruokaa tulisi jakaa malliannoksen mukaan.

Palveluliikelaitos on seurannan tulosten perusteella tarkentanut annoskokoja ja tehnyt muutoksia ruokalistalle.  Seurantaa tullaan edelleen jatkamaan aktiivisesti ja reseptejä kehitetään yhteistyössä Perusturvan kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa Palveluliikelaitoksen aterian palvelusuunnittelija Rami Iltanen p. 044 701 8058.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.