Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus on muuttanut 26.8.2019 § 442 kokousaikatauluaan syyskaudelle 2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.