Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät 2021

PRIDno-2021-1152

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on käsitellyt laskujen hyväksyjät kokouksessaan 27.10.2020. Johtokunnan tulee huolehtia, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan kustannuspaikoittain. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti johtokunnan alaisten kustannuspaikkojen ostolaskujen hyväksyjät.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on edellisen kerran käsitellyt Palveluliikelaitoksen ostolaskujen hyväksyjät kokouksessaan 16.3.2021. Palveluliikelaitokselle tulee uusi perusturvan kohde 1.6.2021 alkaen. Ostolaskujen hyväksyjät päivitetään siltä osin. Laskujen hyväksyjä -lista toimitetaan kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti johtokunnan alaisten kustannuspaikkojen ostolaskujen hyväksyjät.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Porin kaupungin tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.