Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Sakari ja Kimmo Hohkala (varalla Mikko Pakkasela).

Pöytäkirja tarkastetaan 27.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittii Heidi Sakari ja Kimmo Hohkala (varalla Mikko Pakkasela).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.