Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

KV:n päätös 15.6.2020 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen syksyn 2020 kokousajoista liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.