Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset keväällä 2020

PRIDno-2019-5657

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päättää kevään 2020 kokousten ajankohdat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kevään 2020 kokoukset seuraavasti:

  • tiistai 28.1.2020 klo 17.00
  • tiistai 25.2.2020 klo 17.00   (tilinpäätös 2019)
  • tiistai 24.3.2020 klo 17.00
  • tiistai 28.4.2020 klo 17.00
  • tiistai 26.5.2020 klo 17.00
  • tiistai 16.6.2020 klo 17.00

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.