Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Talous- ja henkilöstöraportti lokakuu 2019

PRIDno-2019-5655

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna lokakuun tuotot ovat 1,8 % suuremmat. Toimintakulut ovat nousseet 1,5 %. Ennuste on, että toimintakulut toteutuvat käyttösuunnitelmaa 1,6 % suurempana. Henkilöstökulujen muutos edelliseen vuoteen on edelleen vain 0,4 %. Sairauslomien määrä edelliseen vuoteen verrattuna on -6,9 %. Elokuussa luku oli -13,9 % ja syyskuussa -8,7 %. Talouden toteutumisen ennakoinnin haaste on tavaroiden ja palveluiden ostolaskujen kirjautumisen ajankohta kuunvaihteessa. Lisäksi tilinpäätökseen tehtävän lomapalkkavelan muutoksen kirjaus ei ole vuoden mittaan arvioitavissa. Mikäli loppuvuoden aikana sairauslomien määrä ei oleellisesti nouse ja näin nostaisi henkilöstömenoja, on ennusteena talouden toteutuminen suunniteltua parempana.

Investointipäätöksiä on tähän mennessä tehty 272 t €. Talousarviossa investointeihin on varattu 300 t €. Se tullaan käyttämään kokonaan.

Lokakuun 2019 talous- ja henkilöstöraportti on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.