Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännöksiin tulee 1.1.2020 voimaan uusi säännös kirjanpidon eriyttämisestä silloin, kun kunta harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Kaupungin omistajaohjausyksikön tulkinnan mukaan Palveluliikelaitoksen tuottama kiinteistönhoitopalvelu kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille kuuluu uuden säännöksen piiriin. Palveluliikelaitoksella on aloitettu asian valmistelu ja kirjanpidon eriyttäminen tehdään vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.