Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset keväällä 2021

PRIDno-2020-6114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on kokoontunut kuukausittain lukuunottamatta heinäkuuta. Kokouspäivä on ollut tiistai ja kokoukset ovat alkaneet klo 17.00. Kokouspaikkana on ollut Palveluliikelaitoksen toimisto Tiedepuisto 4.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää pitää kevään 2021 kokoukset seuraavasti:

Tiistai     26.1.2021   klo 17.00

Tiistai     23.2.2021   klo 17.00

Tiistai     23.3.2021   klo 17.00

Tiistai     27.4.2021   klo 17.00

Tiistai     25.5.2021   klo 17.00

Tiistai     22.6.2021   klo 17.00

Kokouspaikkana on Palveluliikelaitoksen toimisto.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

 

Johtokunta päätti kevään 2021 kokousten aikataulun kokouksessaan 24.11.2020. Helmikuun kokouksen aika on sovittu hiihtolomaviikolle ja maaliskuun kokoukseen suunniteltu vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely tulee siirtää viikkoa aikaisemmaksi. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää muuttaa helmi- ja maaliskuun kokoukset seuraavasti:

Kokous 23.2.2021 siirretään pidettäväksi 16.2.2021.

Kokous 23.3.2021 siirrettään pidettäväksi 16.3.2021.

Päätös

Päätettiin muuttaa helmi- ja maaliskuun kokousajat päätösehdotuksen mukaisesti pidettäväksi 16.2.2021 ja 16.3.2021.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.