Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kimmo Hohkala ja Heidi Sakari (varalla Mikko Pakkasela).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hohkala ja Heidi Sakari (varalla Mikko Pakkasela).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.