Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Palveluliikelaitoksen hallinto siirtyy 1.5.2021 uusiin pienempiin tiloihin. Muutoksella tavoitellaan taloudellisia säästöjä ja lisääntynyt etätyön tekeminen mahdollistaa näin tehokkaamman tilankäytön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.