Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Palveluliikelaitoksen henkilöstökertomus 2018

PRIDno-2019-1395

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Kaupungin käyttämän Kuntari -raportointiohjelman henkilöstökertomukset on laadittu KT Kuntatyönantajien 2013 raportointisuosituksen mukaisesti.

Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstömääristä, työajan käytöstä, ikärakenteesta, osaamisen kehittämisestä, terveysperusteisista poissaoloista, henkilöstön vaihtuvuudesta ja eläköitymisestä  sekä maksetuista palkoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen henkilöstökertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.