Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Palveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-1412

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt toimintasäännön 30.8.2017. Sitä on päivitetty kaksi kertaa 19.10.2017 ja 12.12.2017.

Kaupungin HR -yksikkö on uusinut etätyön tekemisen ohjeen. Siihen liittyen Palveluliikelaitos tarkisti toimintasäännön etätyön osalta. Toimintasäännössä on määritelty kuka saa päättää johtajan, päällikön ja esimiehen etätyön tekemisestä. Toimintasääntöön tulee lisätä muu hallinnollisia tehtäviä tekevä henkilöstö. 

Esityslistan liitteenä on 12.12.2017 päivitetty toimintasääntö sekä luonnos 26.3.2019 muutettavasta toimintasäännöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää muuttaa Palveluliikelaitoksen toimintasäännön etätyön osalta.

Päätös

Toimintasäännön muuttaminen hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.