Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Österlund ja Juha Grönmark (varalla Heidi Sakari).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Österlund ja Juha Grönmark.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.