Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäolo, korjaus

PRIDno-2019-1411

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päätti edellisessä kokouksessa tarkastaa pöytäkirjat kokouspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä ja pöytäkirja julkisilta osiltaan olisi nähtävänä tarkastusta seuraavana päivänä. Esitykseen oli tullut yhden päivän virhe eli tarkoitus oli, että kokouspäivää seuraavana päivänä pöytäkirja laaditaan ja sitä seuraavana päivänä se tarkastetaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää muuttaa aikataulun niin, että pöytäkirja laaditaan kokousta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja tarkastetaan sitä seuraavana arkipäivänä ja julkisilta osiltaan pöytäkirja on nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.