Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Talous- ja henkilöstöraportti helmikuu 2019

PRIDno-2019-1499

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 % suurempana. Toimintakulut toteutuivat 2,5 % suurempana. Henkilöstömenot olivat 3,3 % suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkoihin tuli 1.1.2019 alkaen 1,2 % järjestelyvaraerä ja lisäksi lumitöiden aiheuttamat erilliskorvaukset ovat olleet merkittävät.

Elintarvikkeet on toinen merkittävä kuluerä, ne toteutuivat 7,5 % pienempänä edelliseen vuoteen verrattuna. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia näin lyhyellä ajalla. Tähän vaikuttaa mm. se, että alkuvuoden koulupäivien määrä voi vaihdella ja suuret hankintaerät eivät aina kirjaudu samalle kuukaudelle. Lisäksi tammikuussa 2018 kouluissa vietettiin teemaviikkoa, jolloin elintarvikekustannukset olivat suuremmat.

Henkilöstön kokonaistyöpanosta kuvaava HTV4 -luku on vähentynyt 1 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja terveysperusteiset poissaolot ovat 37 % pienemmät. 

Palveluliikelaitoksen ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti.

Palveluliikelaitoksen talousarviossa on investointeihin varattu 300 000 €. Se tullaan käyttämään kokonaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee helmikuun 2019 talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.