Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Porin Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2020

PRIDno-2020-1505

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna helmikuun 2020 toimintatuotot ovat toteutuneet 1,9 % suurempana ja toimintakulut 2,3 % pienempänä. Henkilöstökulujen muutos on -0,6 %. Henkilöstön todellista työpanosta kuvaava HTV4 -luku on edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 % suurempi.  

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 t € pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 t € suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 t €. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Korona epidemian kestoa ei kyetä täysin ennustamaan, joten talouden toteumaa on tässä vaiheessa lähes mahdotonta ennustaa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -611 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Kolmen kuukauden toteuma kirjanpidossa on 29 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Palveluliikelaitoksen 1. neljänneksen vuositavoitteiden raportti on liitteenä. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden huhtikuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  604 t € (-5,7 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 637 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 85 t € suurempana. Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 497 t € (-5,2 %) pienemmät. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja on jäänyt saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankituista kertakäyttöastioista. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 1,62 % eli 108 t €. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Päätös koulujen avaamisesta 2 viikoksi on otettu huomioon talouden ennusteessa. Korona -epidemian kesto ja sen vaikutukset eivät ole täysin arvioitavissa. Talouden toteuman ennuste vuodelle 2020 on tämän hetken tiedoilla -617 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Huhtikuun toteuma kirjanpidossa on 34.750 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.