Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Grönmark ja Teija Österlund (varalla Viliina Välimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.5.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Grönmark ja Teija Österlund (varalla Viliina Välimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.5.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.