Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Liitteinä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset:

Rekrytointilupien muutos

Porin kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti 

Teknisten toimintojen yhteistoimintaneuvottelupöytäkirja ja neuvottelutulos

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.