Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Hankintapäätös:
§ 26 Investointi Norrmarkun ja Ulvilan avoterveydenhuoltoon Nocospray2 -laitteet, 23.04.2020
§ 28 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus, pakastimien ovet, 18.05.2020

Henkilöstöpäätös:
§ 25 Nimikemuutos, 23.04.2020

Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 27 Saatavien kirjaaminen luottotappioksi, 07.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Teknisen ongelman vuoksi viranhaltijapäätökset päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.