Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Porin Palveluliikelaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021

PRIDno-2021-1154

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 helmikuun lukuja verrattaessa edelliseen vuoteen ovat tuotot -607 t€, kulut -600 t€. Kahden kuukauden tulos on kuitenkin 53 t€ parempi verrattuna edelliseen vuoteen johtuen poistojen muutoksesta. Henkilötyövuodet HTV2 -luku on edelliseen vuoteen verrattuna -12. Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet 16,8 % edelliseen vuoteen eli 436 päivää. 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee tammi - helmikuun 2021 raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat 676 t€ pienemmät. Kiinteistönhoidon tulot vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 812 t€ johtuen toiminnan siirtymisestä tekniselle toimialalle. Edelliseen vuoteen verrattuna ateriatuloja on kertynyt 77 t € enemmän ja puhtaustuloja 57 t€ enemmän. Toimintakulut edelliseen vuoteen verrattuna ovat 746 t€ pienemmät. Henkilöstökulujen osuus on 510 t€. Aineiden ja tarvikkeiden osuus on 159 t€, palveluiden osuus 22 t€ ja muut kulut 54 t€. Viime kevään korona ei vaikuttanut merkittävästi vielä maaliskuun lukuihin. Maaliskuun 2021 tulos on 85 t€ parempi edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluliikelaitoksen henkilötyövuosien htv2 -luku on vähentynyt 17 edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmen kuukauden sairauslomien määrä on 1 020 päivää vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen eli - 23,5 %.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee tammi - maaliskuun 2021 raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.