Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sami Hietaharju ja Pirjo Mäki (varalla Kimmo Hohkala).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.